ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Aktualności

Sekcja Zieleni Miejskiej

Utrzymanie terenów zieleni i parków na terenie miasta Jarosławia.

Sekcja Nieruchomości Komunalnych

Zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym oraz nieruchomościami mieszkalnymi Gminy Miejskiej Jarosław.

Sekcja Infrastruktury Komunalnej

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jarosławia oraz oznakowania pionowego.