ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Sekcja Infrastruktury Komunalnej

Zadania wykonywane dla Gminy Miejskiej Jarosław :

  • konserwacji i utrzymania oświetlenia ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej,
  • remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego

Kontakt :

Alarmowy telefon dla zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego tel. 887 780 477