ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Sekcja Zieleni Miejskiej

Zadania wykonywane dla Gminy Miejskiej Jarosław :

  • utrzymanie zieleni miejskiej, parków na terenie miasta Jarosławia,
  • konserwacja i utrzymanie fontann na terenie miasta Jarosławia,
  • bieżąca konserwacja urządzeń miejskich placów zabaw.

 

Dodatkowo świadczymy usługi :

  • pielęgnacja drzew, krzewów
  • frezowanie ściętych pni drzew
  • koszenie trawników
  • usługi zwyżką
  • zakładanie zieleńców
  • nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów

 

Kontakt :

siedziba sekcji – al.Szczepańskiego 1 (obok wejścia do parku)

tel. 607 604 920