ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Konkursu dla dzieci szkół podstawowych na projekt maskotki promującej Jarosław jako miasto ekologiczne

Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny. Organizatorem Konkursu jest Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy
Przemyskiej 15 37-500 Jarosław. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Jarosławia. Konkurs skierowany jest do uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych w Jarosławiu. Regulamin konkursu