ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Budowa placu zabaw przy ul. Legionów

Sekcja Zieleni Miejskiej Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w ramach budowy placu zabaw przy ul. Legionów wykonała tereny zieleni oraz inne prace porządkowe: 

Złażenie nowych trawników – ponad 800 m2 
Ułożenie trawników w rolki – 650 m2 
Sanitarne cięcia drzew i zdejmowanie posuszu. 

Odnowione zostały również wszystkie bramy i furtki wejściowe, ogrodzenie od strony Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zostało wymienione na nowe. 

Wszystkim użytkownikom placu zabaw życzymy miłej i bezpiecznej zabawy.