ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

Nowa stawka czynszu

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające jako zarządca lokali komunalnych w odpowiedzi na decyzję Pana burmistrza Waldemara Palucha dotyczącą obniżenia stawki czynszu dla najemców komunalnych lokali użytkowych w związku z pandemią koronawirusa informuje, że do wszystkich najemców tych lokali prześle pocztą stosowne aneksy do obowiązujących umów na najem lokalu gdzie stawka czynszu obniżona zostaje do 1 zł brutto od lokalu. Stawki za media pozostają bez zmian.

Obniżone stawki czynszu obowiązywać będą w okresie od 1.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.